آموزش ساخت ریسه و تزئینات مو

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره ۵

دوستای خودبم سلام روز جمعه تون بخیر… امروز با آموزش یک اکسسوری دیگه درخدمت شما دوستان هستیم و می خوایم با مروارید و مهره های کریستالی ریسه ی مو عروس درست کنیم این ریسه که از ترکیب مهره و سیم درست شده رو می تونید به عنوان گردنبند هم استفاده کنید و استایل جدیدی برای خودتون درست کنید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

می توانید گوشواره ها و دستبند های ست این اکسسوری را نیز درست کنید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

لوازم مورد نیاز برای ساخت ریسه ی مو عروس

خوب برای شروع باید بگم که لوازم مورد نیاز برای این ریسه مو، شامل

 • مهره های اشکی شکل
 • سیم مخصوص مهره بافی
 • مهره های کریستالی
 • مهره های ریز سفید رنگ
 • برگ های آماده ی اکریلیک
 • قطعات فلزی شبکه ای
 • سیم چین
 • دم باریک
 • چسب قطره ای
 • نخ پلاستیکی
 • سوزن
 • قیچی
 • پین

مراحل ساخت ریسه ی مو عروس

به اندازه ی ۷۰سانت از سیم جدا کنید و سیم را از وسط تا بزنید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

سیم را از یک مهره ی اشکی رد کنید و مهره را وسط سیم قرار دهید . بعد دوطرف سیم را کنار هم قرار دهید و ۱۰ بار سیم را بپیچید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

 مهره ی دیگری را از طرف راست، از سیم رد کنید و بعد با فاصله از مهره ی دیگر، پنج دور سیم را بپیچید و بعد انتها سیم سمت راست را با انتهای سمت چپ بگیرید و پنج بار دیگر بپیچید تا مطابق تصویر فرم بگیرد.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 همین دستور العمل را برای طرف دیگر سیم نیز انجام دهید و بافت مهره ها را ادامه دهید تا تعداد مهره ها به ۷ مهره برسد و ریسه شما به این شکل درآید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

 شاخه ی دیگری را به همان روش با استفاده از مهره های کریستالی ایجاد کنید. پس برای این کار ابتدا ۶۰ سانتی متر از سیم ببرید و از وسط تا بزنید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

دوباره مطابق دستورالعمل قبل یک شاخه با هفت دانه ی مهره ی کریستالی ایجاد کنید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

شاخه ی مورد نظر شما باید به این شکل باشد.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

حالا دوباره ۶۰ سانت از سیم ببرید و با مهره های ریز سفید رنگ شاخه ی دیگری درست کنید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

ترتیب مهره ها در این شاخه فرق می کند. ابتدا سه مهره را یک جا درکنار هم قرار می دهیم و بعد سیم را ۱۰ دور میپیچیم.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

بعد سه مهره ی دیگر را از طرف راست سیم می گذرانیم و با فاصله از مهره های قبلی پنج دور سیم را میپیچانیم و بعد دو انتها را کنار هم قرار داده و دوباره سیم را می پیچانیم.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

همین فرایند را برای طرف دیگر سیم نیز تکرار کنید. تعداد دانه های سه تایی از مهره های ریز باید ۷ دانه در هر شاخه باشد.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

لازم به ذکر است که از هر شاخه ی ایجاد شده ، تعداد خاصی نیاز است. شما برای این ریسه به ۲ شاخه از مهره های اشکی و ۲ شاخه از مهره های کریستالی و البته ۲ شاخه از مهره های ریز نیاز دارید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

مطابق تصاویر شاخه ها را به هم وصل کنید. تا شاخه های ترکیبی مثل این دو مورد داشته باشید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

خوب حالا نوبت وصل کردن برگ های اکریلیک می باشد.دو قطعه ی ۶۰ سانتی از سیم ببرید و با هم از وسط تا بزنید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

یک طرف سیم را از درون یکی از برگ ها دو بار رد کنید و بعد بپیچید تا محکم شود.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

برگ را در کنار یکی از شاخه ها قرار دهید و هر دو انتهای سیم را مطابق شکل دور شاخه بپیچید تا برگ روی شاخه محکم شود.

خوب یکی از سیم ها را بگیرید و تعدادی شاخه ی جدید به هر دو طرف شاخه اضافه کنید. برای این کار ابتدا سیم را از یک کاسبرگ فلزی رد کنید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

 تعدادی مهره ی کریستالی و ریز نیز بعد از کاسبرگ قرار دهید و مطابق تصویر هر مهره را جدا جدا با استفاده از سیم بپیچید تا محکم شود.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

و بعد انتهای سیم را دوباره از کاسبرگ و مهره ی بزرگ مطابق شکل رد کنید ومهره ی دیگری پشت کاسبرگ قرار دهید و سیم را بپیچید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

به این صورت یک شاخه ی کوچک جدید خواهید داشت. از طرف دیگر نیز شاخه ی دیگری اضافه کنید.مطابق شکل چهار شاخه کوچک جدید برای هر شاخه ی اصلی ایجاد کنید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

همین دستور العمل را برای شاخه ی اصلی دوم نیز طی کنید. انتهای سیم ها را به دور شاخه محکم کنید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

حالا باید هر شاخه را به روی قطعه ی فلزی شبکه ای محکم کنید. مطابق تصویر شاخه را روی قطعه قرار دهید و دنباله ی اضافی شاخه را با سیم چین ببرید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

روی انتهای سیم ها چسب بریزید تا محکم شوند.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

 نخ پلاستیکی را با کمک سوزن چند بار از سوراخ های شبکه ای رد کنید و گره بزنید و بعد شاخه را با نخ به قطعه ی فلزی محکم کنید. نخ را چندین بار دور شاخه بچرخانید و هر باز از یکی از سوراخ های شبکه رد کنید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5  حالا برای زیبایی کار، روی شاخه و درون قطعه ی فلزی را با مهره های سفید رنگی که از نخ و سوزن رد می شوند؛ پرکنید. مطابق تصویر مهره ها را با نخ و سوزن به قطعه بدوزید. درانتها، اضافه ی نخ را گره بزنید و بعد از محکم کردن با قیچی ببرید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

شاخه ی مورد نظر شما باید به این شکل درآید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

 همین روند را برای شاخه ی دوم نیز طی کنید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

 حال یک ریسه ی باریک مطابق تصویر و با استفاده از مهره های ریز و کریستالی درست کنید. ابتدا دو مهره ی سفید رنگ وارد مقداری سیم کنید و بعد یک مهره ی کریستالی را وارد سیم کنید و دوباره به همین ترتیب مهره های دیگری وارد سیم کنید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

 یک طرف سیم یک حلقه ی کوچک ایجاد کنید و ۱۰ بار بپیچید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

یکی از مهره های سفید که در رشته سیم قرار دارند بگیرید و به صورت جدا نگه دارید و سیم را پنج بار مطابق تصویر بپیچید تا شکل یک پرچم گل به خود بگیرید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

دو انتهای سیم را ۵ بار دور هم میپیچیم وبه همین ترتیب پرچم دیگری را با مهره ی سفید درست کنید و انتهای سیم ها را با یک مهره ی کریستالی به هم بپیچانید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

 دوباره همین روند را با مهره های بعدی انجام دهید تا ریسه ای به این شکل داشته باشید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

درانتهای باید هفت مهره ی کریستالی و ۱۴ پرچم روی ریسه داشته باشید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

 انتهای ریسه حلقه ی کوچک دیگری درست کنید و اضافه ی سیم را ببرید.طول ریسه باید ۲۸ سانت باشد.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

یک پین بردارید و مهره ها را مطابق تصویر از آن رد کنید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5 آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5   انتهای پین را مطابق تصویر گرد کنید تا یه حلقه ایجاد شود و در صورت نیاز اضافه ی آن را ببرید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

پین ایجاد شده را مطابق تصاویراز هر دو طرف به شاخه ی اصلی و ریسه وصل کنید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

پین دوم را نیز به طر ف دیگر ریسه و شاخه ی دوم وصل کنید.

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

بفرمایید این هم از ریسه ی مورد نظر شما!!

آموزش ساخت ریسه ی مو عروس با مروارید و مهره های کریستالی شماره 5

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن